Nepružný ráz lepenkové vozíky

Pokus číslo: 2044

 • Cíl pokusu

  Ukázat chování předmětů v případě nepružné srážky.
 • Teorie

 • Pomůcky

  Dva lepenkové vozíky, nástavce pro nepružnou srážku (plastelína a jehla, sestaveno na obrázku 1), šroubky.
  Obr. 1: Nástavce pro nepružnou srážku
  Obrázek 1
 • Postup

  1. Připevníme nástavce na vozíky (viz obrázek 1).
  2. Vozíky postavíme proti sobě do vzdálenosti cca 20 cm.
  3. Jeden z vozíků uvedeme do pohybu šťouchnutím. Po nárazu budou vozíky pokračovat společně rychlostí, která je zhruba poloviční oproti původní rychlosti samotného vozíku.
  4. Opět postavíme vozíky proti sobě a tentokrát rozjedeme oba, snažíme se přitom o přibližně stejné velikosti rychlostí. Po nárazu se vozíky spojí a jejich rychlost bude velmi nízká. Přesně by vektor jejich rychlosti měl být polovinou vektorového součtu původních vektorů rychlostí.
 • Výsledný záznam

 • Technická poznámka

  Je důležité, aby se jehla na jednom vozíku zapíchla do plastelíny, pokud vozíky „odskočí“, jedná se o něco mezi pružnou a nepružnou srážkou.
Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Původní zdroj: http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/pokusy_s_voziky_1.pdf
×Původní zdroj: http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/mechanika/pokusy_s_voziky_1.pdf