Subtraktivní míšení barev

Pokus číslo: 1682

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je ukázat žákům, jakým způsobem funguje subtraktivní míšení barev.

 • Teorie

  Subtraktivní míšení barev je založeno na principu odčítání některých spektrálních složek z mnohobarevného světla. Výsledná barva má chudší spektrální složení. Subtraktivní míšení můžeme ukázat pomocí barevných filtrů, které umístíme před bílé světlo. K tomuto míšení barevných světel můžeme přirovnat aditivní míšení nátěrových barev. Základními barvami jsou zde azurová, purpurová a žlutá. Kombinací různých poměrů těchto tří základních barev lze získat různé barvy. Pokud smícháme tyto tři barvy o stejné hustotě, získáme barvu černou. U subtraktivního míšení jsou jako doplňkové definovány ty barvy ty, které se vzájemně doplní na černou barvu. Schéma subtraktivního míšení barev je na obrázku níže.

  Schéma subtraktivního míšení barev

  Běžně se subtraktivní míšení využívá při barevném tisku. Barevný vjem vzniká kombinací barevných teček. Smícháním dvou barev omezíme barevné spektrum odraženého světla jen na tu část, která se nevyskytuje ve spektru žádné z barev. Z ekonomických důvodů se černá barva při tisku netvoří kombinací všech tří barev, ale dodává se samostatně.

 • Pomůcky

  Počítač, digitální USB mikroskop, barevně tištěné obrázky.

 • Postup

  1. Připojíme a nainstalujeme USB mikroskop podle přiloženého návodu.

  2. Zaostříme mikroskop na různé barevné obrázky a ukážeme bodovou strukturu tisku.

  3. Zkoumáme obrázky s různými barvami a všímáme si, jakou kombinací jsou jednotlivé barvy tvořeny.

 • Vzorový výsledek

  Video níže ilustruje průběh pokusu.

 • Technické poznámky

  • Ve vzorovém případě byl použit mikroskop značky Lindner.

  • Instalaci softwaru si připravíme předem, abychom se na hodině nezdržovali.

  • Je vhodné ukázat pod mikroskopem základní použité barvy při tisku, tedy purpurovou, azurovou, žlutou i černou, ale i jejich kombinace.

  • Zvolené obrázky bychom měli vyzkoušet předem, jelikož u kvalitnějších tisků mohou být tiskové body tak blízko sebe, že je mikroskop neodliší.

 • Metodické poznámky

  • Mikroskop můžeme využít i k ukázání aditivního míšení barev v displejích, kterým se zabývá i pokus Měření velikosti pixelu.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: vyžaduje specifické pomůcky
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: 3–10 minut
Pokus je zachycen na videu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Machalická, J. (2015). Experimenty z optiky pro střední školu.
(Bakalářská práce). Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
×Původní zdroj: Machalická, J. (2015). Experimenty z optiky pro střední školu. (Bakalářská práce). Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.