Průměr molekuly kyseliny olejové

Pokus číslo: 1938

 • Cíl pokusu

  Cílem tohoto pokusu je ukázat studentům, jak lze jednoduše změřit průměr něčeho tak malého, jako je molekula (průměr molekuly je přibližně 10−9 až 10−10 m).

 • Teorie

  Hladinu vody v míse posypeme korkem a kápneme na ni jednu kapku roztoku kyseliny olejové a petroleje. Petrolej se rychle vypaří a kyselina olejová, která dobře smáčí povrch vody, se po hladině okamžitě rozteče. Na hladině se vytvoří tenká vrstva ve tvaru kruhu tvořená pouze jednou vrstvou molekul kyseliny olejové (tato vrstva se nazývá monomolekulární).

  Vzniklou vrstvu můžeme považovat za válec, jehož výška je rovna průměru molekuly dm. Poloměr podstavy tohoto válce označíme r.

  Objem válce vypočítáme ze vztahu

  \[V = πr^{2}·d_{\mathrm{m}}.\tag{1}\]

  Tento válec je tvořen pouze kyselinou olejovou, jeho objem se tedy bude rovnat objemu kyseliny olejové v jedné kapce roztoku.

  Objem celé kapky můžeme vypočítat jako

  \[V_{kapky} = \frac{1}{x} (\mathrm{ml}) = \frac{10^{−3}}{x} (\mathrm{l}),\]

  kde x je počet kapek v 1 ml roztoku.

  Kyselina olejová tvoří však jen část z objemu kapky. V našem případě používáme roztok kyseliny olejové a petroleje v poměru 1:2000. Objem kyseliny olejové v jedné kapce roztoku určíme jako

  \[V = \frac{1}{2000}V_{kapky} = \frac{1}{2000}\frac{10^{−3}}{x} (\mathrm{l}) = \frac{10^{−6}}{2x} (\mathrm{l}).\]

  Protože chceme vypočítat průměr molekuly v metrech, bude vhodné počítat objem v jednotkách m3

  \[V = \frac{10^{−9}}{2x} (\mathrm{m}^3).\tag{2}\]

  Ze vztahů (1) a (2) si vyjádříme vztah pro výpočet průměru molekuly dm

  \[d_{\mathrm{m}} = \frac{10^{−9}}{2πr^{2}·x}.\tag{3}\]
 • Pomůcky

  • pipeta nebo lékařské kapátko

  • odměrná zkumavka

  • kyselina olejová

  • petrolej nebo lékařský benzín

  • korkový špunt

  • mísa nebo lavor o průměru alespoň 35 cm

  • voda

  • metr nebo delší pravítko

  Příprava pomůcek

  Připravíme roztok kyseliny olejové a petroleje v poměru 1:2000.

  Pomocí pilníku vyrobíme z korku jemný prášek.

  Obr. 1: Pomůcky
 • Postup

  1. Pomocí pipety a odměrné zkumavky zjistíme, jaký je počet kapek v 1 ml (v teorii označen jako x).

  2. Nalijeme do mísy vodu, počkáme, až se hladina uklidní a poté ji posypeme jemně nastrouhaným korkem.

  3. Do středu mísy kápneme 1 kapku připraveného roztoku kyseliny olejové a petroleje.

  4. Petrolej se vypaří a kyselina olejová vytvoří na hladině kruh, který bude ohraničen korkem.

  5. Metrem změříme na několika místech průměr kruhu, který vznikl na hladině vody. Z naměřených hodnot určíme aritmetický průměr.

  6. Pomocí vzorečků uvedených v teorii dopočítáme průměr molekuly kyseliny olejové.

  Obr. 2: Postup měření průměru oka na hladině vody
 • Vzorový výsledek

  Zjistili jsme, že objem 1 ml zaplní 24 kapek. Oko na hladině vody mělo průměr d = 0,19 m. Podle vztahu (3) jsme vypočítali, že průměr molekuly kyseliny olejové je dm = 8,1·10−10 m.

  Přestože tento způsob měření průměru molekuly není velice přesný, výsledek se příliš neliší od hodnoty, kterou jsme vypočítali přesnějším způsobem v úloze Průměr molekuly kyseliny olejové - zde nám vyšel průměr molekuly d = 9,07·10−10 m.

 • Technické poznámky

  • Je potřeba, aby byl připravený prášek z korku dostatečně jemný. Kdybyste například korek nastrouhali na struhadle, nemusel by se experiment vydařit, protože kousky korku jsou i z nejjemnějšího struhadla příliš velké a těžké.

 • Metodické poznámky

  • Naředění kyseliny olejové je vhodné udělat předem.

  • Pokus je vhodné provádět jako laboratorní práci. Předcházet jí může přesnější výpočet průměru molekuly kyseliny olejové z molární hmotnosti a hustoty (viz úloha Průměr molekuly kyseliny olejové).

Typ pokusu: kvantitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: 3–10 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus,
Praha 1997
×Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus, Praha 1997
En translation