Padesátník na hladině vody

Pokus číslo: 1957

 • Cíl pokusu

  Na tomto experimentu si ukážeme, že lehké předměty mohou plavat na hladině vody.

 • Teorie

  Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Položíme-li na hladinu vody lehký předmět, zůstane plavat na hladině a nepotopí se. Tento jev je způsoben povrchovou vrstvou kapaliny.

  Molekuly kapaliny na sebe působí přitažlivými silami. Tyto síly působí jen v malých vzdálenostech a klesají s rostoucí vzdáleností molekul. Kolem každé molekuly si můžeme představit kouli o takovém poloměru, že síly působící na molekulu mimo tuto kouli jsou zanedbatelné. Tato koule se nazývá sféra molekulového působení.

  Obr. 1: Sféra molekulového působení

  Na molekuly, jejichž sféry jsou uvnitř kapaliny, působí nulová výslednice sil.

  Molekuly, jejichž sféra molekulárního působení zasahuje nad hladinu vody, tvoří povrchovou vrstvu kapaliny. Na molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí okolní molekuly kapaliny přitažlivými silami a výslednice těchto sil působí kolmo od povrchu kapaliny směrem dolů. Tato výsledná síla klesá se vzdáleností od hladiny kapaliny.

  Ve svrchní části sféry působí na molekuly kapaliny v povrchové vrstvě molekuly plynů, které jsou nad hladinou. Výslednice těchto sil je také kolmá k povrchu, ale míří ven z kapaliny. Koncentrace molekul plynu je ale podstatně nižší než koncentrace molekul v kapalině, proto můžeme tuto sílu zpravidla zanedbat (v obrázku není zakreslena).

  Molekuly povrchové vrstvy kapaliny jsou taženy dolů, ale hlouběji v kapalině už není místo. Proto mají molekuly v povrchové vrstě větší potenciální energii než molekuly, které jsou hlouběji.

  Řešená úloha k tomuto experimentu: Plovoucí padesátník.

  V úloze je řešena otázka, zda povrchová síla působící na padesátník stačí k tomu, aby se udržel na hladině. Počítá se také potřebná hloubka zanoření padesátníku. Výsledek úlohy lze tímto experimentem ověřit.

 • Pomůcky

  • skleněná miska

  • voda

  • padesátihaléř (místo padesátihaléře můžeme použít i jiné menší mince nebo lehké předměty, např. jehlu, sponku na papír, trsátko)

 • Postup

  1. Nalijeme do misky vodu.

  2. Opatrně položíme na hladinu vody lehký předmět, který neklesne ke dnu.

  Obr. 2: Plovoucí mince
 • Vzorový výsledek

  Materiál, ze kterého je padesátihaléř vyroben, má větší hustotu než voda. Přesto se mince nepotopí.

  Na obr. 3 můžeme pozorovat zakřivení povrchové vrstvy vody v blízkosti plovoucí mince.

  Obr. 3: Zakřivení povrchové vrstvy v okolí mince

  Na obr. 4 je boční pohled na minci.

  Obr. 4: Pohled na minci z boku
 • Metodické poznámky

  • Do vody, na jejíž hladině plave mince, můžeme kápnout saponát na nádobí. Saponát změní povrchové napětí vody a mince se potopí.

 • Odkaz na podobný experiment

  Stejný jev demonstruje také experiment Povrchová vrstva kapaliny – plovoucí žiletka.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
En translation