Vítejte ve Sbírce fyzikálních pokusů

Tyto stránky jsou vytvářeny na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavním smyslem Sbírky fyzikálních pokusů je snaha podat pomocnou ruku současným i budoucím vyučujícím fyziky, a to především v experimentální části jejich práce. Naším cílem je vytvořit živý a stále se zvětšující soubor fyzikálních pokusů obsahující náměty ze základních partií fyziky, se kterými se žáci i učitelé setkávají (ať už na úrovni základní, střední či vysoké školy).

Snahou autorů Sbírky je podpořit jednotlivé náměty na experimenty co nejnázornějším vizuálním doprovodem ve formě fotografií a videí, a také poskytnout uživatelům technické i metodické postřehy, které mohou provádění experimentů usnadnit a organicky jej včlenit do výuky.

Za celý tým Sbírky fyzikálních pokusů přejeme bohatou a užitečnou inspiraci!