Proužky moaré: Interference kruhových vln

Pokus číslo: 2064

 • Cíl pokusu

  • Žák geometricky zdůvodní vznik interferenčních proužků při dvouštěrbinovém experimentu

  • Žák pozoruje vliv vzdálenosti štěrbin na výsledném interferenčním obrazci

 • Teorie

  Složením dvou obrazců se soustřednými kružnicemi získáme efekt podobný dvouštěrbinovému experimentu, kde skládáme kruhové vlny (Obr. 1).

  Posunem obrazců středy (zdroji) od sebe nebo k sobě můžeme sledovat vliv vzdálenosti štěrbin na výsledném interferenčním obrazci. Při vzdálenosti středů výrazně větší, než je vlnová délka, efekt vymizí.

  Obr. 1:	Interference dvou zdrojů kruhových vln demonstrovaná kruhovými proužky moaré. Vzdálenost zdrojů (středů) se postupně zvyšuje od obrázku A až D. Pro vzdálenost zdrojů výrazně větší, než je vlnová délka, se efekt vytrácí.

  Obr. 1

 • Pomůcky

  Zpětný projektor, 2 listy papíru se soustřednými kružnicemi pravidelně se zvětšujících poloměrů (Obr. 2)

  Obr. 2: Kruhové pruhy.jpg (Zdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové).

  Obr. 2

 • Postup

  Kruhové proužky tiskneme dvakrát stejné. Bylo by náročné je přerýsovávat na průhlednou fólii, proto experiment demonstrujeme prosvícením překryté dvojice listů ostrým světlem např. použitím zpětného projektoru.

 • Vzorový výsledek

 • Metodické poznámky

  Experiment s kružnicemi doporučujeme využít při výuce dvojštěrbinového experimentu v optice: Dvojštěrbinový pokus.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu