Aditivní míšení barev

Pokus číslo: 1681

 • Cíl pokusu

  Pokus slouží k objasnění aditivního skládání barev.

 • Teorie

  Barvu světla rozlišujeme podle vlnových délek, z jakých se toto světlo skládá. Bílé světlo je složené z monofrekvenčních komponent a lze jej hranolem rozložit na spektrum, v němž jsou zastoupeny barvy odpovídající paprskům monofrekvenčního světla. Poměr, v jakém se na povrchu předmětu odrážejí a pohlcují světelná vlnění jednotlivých vlnových délek, určuje barvu tohoto předmětu.

  Míšení barev je dvojího druhu: aditivní a subtraktivní. U aditivního míšení používáme tři základní barvy – červenou, zelenou a modrou. Ke každé základní barvě existuje barva doplňková, která vzniká míšením dvou zbývajících základních barev. Kombinací všech tří základních barev získáme světlo bílé. Stejně tak kombinací základní barvy a barvy k ní doplňkové. Schéma aditivního míšení barev je na obrázku níže.

  Schéma aditivního míšení barev

  Více o míšení barev a jeho využití je výborně popsáno na Encyklopedii fyziky.

 • Pomůcky

  Čtvrtky, lepenkový papír, stará ořezaná tužka či pastelka, kružítko, nůžky, pastelky, tempery nebo jiné barvy.

 • Postup

  1. Na lepenkový papír si kružítkem narýsujeme kružnice o poloměru zhruba 5 až 6 cm a vystřihneme.

  2. Z tužky a vystřiženého kruhu vytvoříme káču.

  3. Na čtvrtku si narýsujeme kružnici o stejném poloměru, jako tu na lepenkovém papíru a opět vystřihneme.

  4. Kruh si rozdělíme na osm stejných výsečí.

  5. Výseče vybarvíme zvolenými barvami tak, aby se barvy vždy střídaly.

  6. Vybarvený kruh nasadíme na káču, pořádně roztočíme a sledujeme výsledný efekt.

 • Vzorový výsledek

  Video níže ilustruje průběh pokusu.

 • Technické poznámky

  • Pokus vyžaduje trochu zručnosti i trpělivosti. Je vhodné si veškeré pomůcky připravit předem a přesvědčit se o funkčnosti.

  • Káču je důležité dělat pečlivě, aby se točila dlouho a nekácela se.

  • Aby lepenkový kotouč na tužce nesklouzával, je lepší ho podlepit lepicí páskou.

  • Efekty jsou nejlépe vidět při denním světle.

  • Při natáčení na kameru se efekt moc dobře neprojeví, stejně tak při focení s bleskem budou na fotografii vidět jednotlivé kruhové výseče, čemuž by se ale dalo zabránit nastavením dlouhé expozice.

 • Metodické poznámky

  • Je dobré studentům ukázat všechny kombinace z modré červené a zelené barvy.

  • Dále doporučuji ukázat složení spektra zpět na bílé světlo.

 • Související pokus

  Pomocí USB mikroskopu lze kvalitativně demonstrovat přímo aditivní míšení barev – viz Aditivní míšení barev – pixely.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od mateřské školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: delší než 10 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Machalická, J. (2015). Experimenty z optiky pro střední školu.
(Bakalářská práce). Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
×Původní zdroj: Machalická, J. (2015). Experimenty z optiky pro střední školu. (Bakalářská práce). Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.