Mizející obrázek

Pokus číslo: 1902

 • Cíl pokusu

  V tomto pokusu budeme zkoumat pohlcování některých odstínů barevnými filtry.

 • Pomůcky

  Papír, oranžová a hnědá fixa, červená folie (euroobal).

 • Postup

  Vše, co chceme, aby bylo později viditelné, nakreslíme na papír hnědou fixou a obrázky určené ke zmizení nakreslíme oranžovou fixou.

  Když pak obrázek překryjeme červenou folií (euroobalem), oranžové části obrázku zmizí (nejsou vidět) – viz obr. 1.

  Obr. 1: Obrázek před a po překrytí červenou folií
 • Vysvětlení

  Přes folii vidíme bílou plochu papíru jako slabě červenou, nebo zkrátka jako barvu hodně podobnou oranžové barvě fixy. Proto se nám skála v obraze ztratí.

  Hnědá fixa je stále dost kontrastní oproti červenému pozadí a proto je vidět i při zakrytí folií.

 • Vysvětlení pro děti

  Vysvětlení je pro děti složitější, ale určitě stojí za to se alespoň pokusit.

  Přes folii vidíme bílou plochu papíru jako barvu hodně podobnou oranžové barvě fixy. Proto přes folii nedokážeme rozlišit barvu fixy od pozadí. Můžeme ukázat folii i s čistě bílým papírem v porovnání s textem či obrázkem nakresleným fixou.

 • Technické poznámky

  • Může se objevit problém se sehnáním červeného euroobalu. Během pilotáže jsme se s tímto také setkali. Samozřejmě lze použít i jiné barvy folií, stejně jako jiné obrázky. Pozor ale na omezené možnosti barev fix. Je třeba vyzkoušet, jestli přes folii barva není moc viditelná.

 • Metodické poznámky

  • S dětmi se například osvědčilo kreslit oranžový nepořádek na bílý papír s černě nakresleným pokojem. Stačí potom červená folie a nepořádek zmizí. Dětem můžeme říci, že dáme mamince brýle se skly barvy folie a ona oranžový nepořádek neuvidí.

  • Se zařazením tohoto pokusu do pohádky o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém se můžete setkat v tomto materiálu.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od mateřské školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: 3–10 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut