Magnetování mincí

Pokus číslo: 1636

 • Cíl pokusu

  Pokus hravou formou ukazuje chování ocelových předmětů v blízkosti magnetu.

 • Teorie

  Některé látky, nejčastěji ze železa, niklu a jejich slitin, se díky svým vlastnostem stávají magnetem v případě, že se nacházejí v blízkosti magnetu. Takovému procesu se říká magnetizace, tyto látky se označují jako feromagnetické.

 • Pomůcky

  • magnet
  • několik mincí (vhodnější jsou mince nižší hodnoty)
  Obr. 1: Pomůcky
 • Postup

  1. Přiblížíme minci zespodu k magnetu a pozorujeme, že v určité vzdálenosti klade odpor − působí na ni síla ve směru k magnetu.
  2. Necháme jednu minci přitáhnout k magnetu (tak, aby mince visela z magnetu svisle dolů). Další minci postavíme na stůl a zkusíme ji udržet ve svislé poloze pomocí zmagnetované mince. Opatrným pohybem magnetu se zmagnetovanou mincí lze ovládat i pohyb či náklon stojící mince.
  3. Vhodnou manipulací s mincemi lze postavit „sněhuláčka“ − tři mince srovnané podle velikosti, které se budou společně držet pomocí magnetické síly.
 • Vzorový výsledek

  Možné výsledky ukazují fotografie:

  Stojící korunová mince je ovládána jednou či dvěma zmagnetizovanými mincemi:

  Obr. 2: Stojící korunová mince je ovládána jednou či dvěma zmagnetizovanými mincemi

  „Sněhuláček“ držený ve vzduchu pod magnetem:

  Obr. 3: Sněhuláček
 • Technické poznámky

  • Všechny české mince obsahují ocel, pokus je tedy možný s libovolnými mincemi. Přesto je při skládání mincí na sebe vhodné lehčí mince umisťovat na těžší kvůli vyšší stabilitě a snadnějšímu provedení experimentu.
Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od mateřské školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut