Kapacita vodiče

Pokus číslo: 1858

 • Cíl pokusu

  Pokus ukazuje, jak souvisí kapacita vodiče s jeho velikostí.

 • Teorie

  Kapacita vodiče C vyjadřuje schopnost vodiče hromadit na sobě náboj. Je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho potenciálu φ:

  \[C=\frac{Q}{φ}\]

  Kapacita závisí na velikosti i tvaru vodiče. Pokud tedy nabijeme dvě různě velké vodivě spojené plechovky (mají stejný potenciál), bude na větší plechovce větší náboj.

  Kapacita kulového vodiče o poloměru R je \(C=4πε_0ε_rR\), kde ε0 je permitivita vakua a εr relativní permitivita daného prostředí. Permitivita vakua je ε0 ≈ 8,85 ·10-12 C2·N-1·m-2, relativní permitivita vzduchu je εr ≈ 1. Na 1 cm poloměru kulového vodiče tedy vychází kapacita přibližně 1 pF.

 • Pomůcky

  Dvě různě velké plechovky, izolační podložky, PVC tyč, flanel, spojovací vodič, doutnavka.

  Obr. 1: Pomůcky potřebné k pokusu
 • Postup

  1. Různě velké plechovky postavíme na izolační podložky a spojíme je vodičem, který půjde snadno sundat (např. vodivou tyčí).

  2. Spojené plechovky nabijeme PVC tyčí.

  3. Opatrně odstraníme vodič tak, abychom plechovky nevybili.

  4. Doutnavkou se postupně dotkneme obou plechovek a porovnáváme intenzitu bliknutí.

 • Vzorový výsledek

  Video níže ilustruje možný průběh pokusu.

 • Technické poznámky

  • Místo doutnavkou se můžeme plechovek dotknout pouze rukou a porovnávat, od které jsme dostali větší „ránu“.

  • Pro přesné porovnání lze náboj na plechovkách změřit coulombmetrem.

 • Komentář

  Experiment je podrobněji popsán v textu L. Dvořák a kol.: Náboje, proudy a elektrické obvody, který vznikl v rámci projektu OPPA.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu