Citronová baterie

Pokus číslo: 2206

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je vytvořit zdroj napětí s pomocí citronu (či jiného podobného ovoce).

 • Teorie

  Napětí na galvanickém článku vzniká díky rozdílu potenciálu na elektrodách. Jako elektrody slouží různé kovy a prostor mezi nimi musí být vyplněn vodivou kapalinou – eletrolytem. Velikost získaného napětí nám předpovídá Beketovova řada kovů. V našem experimentu volíme jako elektrolyt roztok kyseliny citronové, který je obsažen v citronu, a jako elektrody různé kovové předměty.

 • Pomůcky

  • citron
  • nůž
  • voltmetr
  • krokosvorky a propojovací dráty
  • mince 5 Kč (niklový povrch)
  • mince 10 Kč (měděný povrch)
  • hliníková vidlička
 • Postup

  1. Rozpůlte citron pomocí nože.

  2. Do citronu zapíchněte vidličku a jednu z mincí (zde na obrázku 10 Kč) tak, aby se vně ani uvnitř citronu nedotýkaly.

  3. Na minci a vidličku umístěte krokosvorky.

  4. Pomocí voltmetru a propojovacích kabelů změřte hodnotu napětí a poznamenejte si ji.

  5. Podobně proměřte i zbylé dvě dvojice předmětů.

  Obr. 1: Uspořádání pokusu
 • Vzorový výsledek

  V tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty napětí mezi jednotlivými předměty.

  měď nikl hliník
  měď --- 0,3 V 0,7 V
  nikl 0,3 V --- 0,6 V
  hliník 0,7 V 0,6 V ---
 • Technické poznámky

  • Zejména mince je vhodné před experimentem odmastit a očistit (alespoň částečně) od oxidů vznikajících na jejich povrchu.

  • Aby citron stál a nekutálel se po stole, doporučujeme seříznout jeho špičku.

  • Pokud nejde mince do citronu vložit, doporučujeme citron naříznout.

 • Metodické poznámky

  • Jak bylo uvedeno v teorii, velikost napětí mezi dvěma kovy oddělenými elektrolytem předpovídá Beketovova řada kovů, která uvádí tzv. elektrodový potenciál každého kovu; námi měřené napětí by pak mělo být rozdílem těchto potenciálů. Reálná měření ovšem očekávaným napětím číselně neodpovídají – naše měření je vzdáleno standardizovaným podmínkám (například povrchy jednotlivých předmětů jsou často zoxidovány), jedná se tedy o čistě orientační měření. Tuto skutečnost je samozřejmě vhodné okomentovat.

  • Studenti mohou zkusit porovnat nejen kovy, ale i jednotlivé ovoce; z hlediska napětí by ovšem zásadní měl být výběr kovů, nezávisle na použitém elektrolytu.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Multimediální encyklopedie fyziky