Působení magnetického pole na vodič s proudem

Pokus číslo: 1737

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je ukázat, jak se vodič s proudem chová v magnetickém poli.

 • Teorie

  Na vodič s proudem v magnetickém poli působí magnetická síla. Směr této síly určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky: Přiložíme-li levou ruku na vodič tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na přímý vodič s proudem (obr. 1).

  Obr. 1: Ilustrace Flemingova pravidla levé ruky
 • Pomůcky

  Demonstrační podkovovitý magnet, spojovací vodiče, vodič na stojánku, plochá baterie.

  Obr. 2: Pomůcky potřebné k pokusu
 • Postup

  1. Přímý vodič (mosaznou tyčinku na dvou tenkých vodičích) na stojánku umístíme na podkovovitý magnet a připojíme k ploché baterii (viz obr. 1).
  2. Pozorujeme, že se pohyblivý vodič vychýlí z původní rovnovážné polohy na jednu stranu.
  3. Změníme-li směr proudu procházejícího vodičem, pozorujeme vychýlení vodiče na opačnou stranu.
  4. Totéž provedeme po otočení magnetu „vzhůru nohama“.
 • Vzorový výsledek

  Na videu níže můžeme pozorovat, že vodič v magnetickém poli po připojení na baterii začne kmitat na jednu stranu. Po nějakém čase by se vodič ustálil ve středové pozici, kolem které kmitá.

 • Technické poznámky

  • Pomocí zjištěného směru vychýlení vodiče můžeme ověřit Flemingovo pravidlo levé ruky.
  • O soupravě využívané k pokusu, jejímž autorem je Václav Piskač, se můžeme více dozvědět zde.
 • Komentář

  Mezi další pokusy, ke kterým je využívána stejná souprava, patří Závislost velikosti magnetické síly na proudu a Působení magnetického pole na cívku s proudem.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu