Magnet v trubce

Pokus číslo: 1725

 • Cíl pokusu

  Pokus demonstruje Lenzův zákon.

 • Teorie

  Padající magnet kolem sebe vytváří časově proměnné magnetické pole. Na trubku se můžeme dívat jako na vodič. Pokud skrz ní magnet propadá, indukují se v trubce vířivé proudy, které podle Lenzova zákona vytvářejí magnetické pole bránící pohybu magnetu. Proudy nad magnetem vytvářejí magnetické pole, které se snaží magnet přitáhnout vzhůru. Naopak proudy pod magnetem vytvářejí magnetické pole, které magnet odpuzuje, tedy brání jeho vniknutí níže. Výsledná síla působící na padající magnet tak má opačný směr než síla tíhová.

 • Pomůcky

  Vodivá trubka, neodymový magnet, matička

  Pomůcky potřebné k pokusu
 • Postup

  1. Ukážeme, že se matička ani neodymový magnet s trubkou nepřitahují.
  2. Nejprve necháme trubkou propadnout matičku.
  3. Poté necháme propadnout neodymový magnet a sledujeme, že doba, po kterou padá magnet, je zřetelně delší než doba, po kterou trubkou propadává matička.
  4. Totéž je možno provést s trubkou z nevodivého materiálu a časy případně porovnat.
 • Vzorový výsledek

  Video níže ilustruje možný průběh pokusu.

 • Technické poznámky

  • Používaná trubka by měla být vodivá, ale ne feromagnetická. Vhodné jsou například trubky měděné či hliníkové.
  • Neodymový magnet musí být takové velikosti, aby prošel trubkou. Ideální je demonstrovat pokus s magnetem, který je jen o málo menší než trubka. Takový magnet pak padá opravdu pomalu.
Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu