Působení magnetického pole na cívku s proudem

Pokus číslo: 1738

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je ukázat, jak se chová cívka v magnetickém poli.

 • Teorie

  Na cívku v magnetickém poli, kterou protéká proud, působí magnetické síly. Směr těchto sil určuje Flemingovo pravidlo levé ruky, které je podrobně popsáno v pokusu Působení magnetického pole na vodič s proudem. Proud v částech cívky rovnoběžných s osou teče opačným směrem, proto na horní a dolní část cívky působí magnetické síly opačným směrem. V důsledku toho se cívka natočí. V částech kolmých na osu teče proud rovnoběžně se směrem magnetického pole, proto na ně magnetická síla nepůsobí. Pokud otočíme směr proudu tekoucího v obou vodorovných částech cívky, natočí se cívka opačně.

  Cívka v magnetickém poli
 • Pomůcky

  Demonstrační podkovovitý magnet, vodiče, cívka, stojánek na upevnění cívky, plochá baterie.

  Pomůcky potřebné k pokusu
 • Postup

  1. Do stativu umístíme cívku tak, aby byla mezi póly podkovovitého magnetu a její rovina byla orientována svisle.
  2. Cívku připojíme k baterii a pozorujeme, že se cívka vychýlí.
  3. Cívku odpojíme a vrátíme do svislé polohy.
  4. Poté změníme směr proudu procházejícího cívkou (otočíme polaritu zdroje) a pozorujeme, že se cívka tentokrát natočila opačným směrem.
  5. Totéž zopakujeme s opačnou polaritou pólů magnetu.
 • Vzorový výsledek

  Video níže ilustruje možný průběh pokusu. Natočení cívky lze sledovat pomocí modrého proužku přidělaného na její jedné straně.

 • Technické poznámky

  • O soupravě využívané k pokusu, jejímž autorem je Václav Piskač, se můžeme více dozvědět zde.
  • Cívka se po zapojení nevychýlí přesně kolmo na magnetické pole, což může být způsobeno především technickou nedokonalostí vyrobené cívky.
 • Komentář

  Mezi další pokusy, ke kterým je využívána stejná souprava, patří Závislost velikosti magnetické síly na proudu a Působení magnetického pole na vodič s proudem.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu