Magnetické pole kruhového závitu

Pokus číslo: 1881

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je názorně ukázat tvary magnetických indukčních čar v okolí vodiče s elektrickým proudem.

 • Teorie

  V okolí vodiče s proudem vzniká magnetické pole. Pro magnetickou indukci v okolí přímého vodiče platí \[B=\frac{\mu I}{2 \pi d},\] kde d je vzdálenost od vodiče, I velikost proudu ve vodiči a \(\mu\) permeabilita prostředí.

  Toto pole je možné ilustrovat pomocí magnetických indukčních čar. Okolo vodiče s proudem tvoří magnetické indukční čáry uzavřené kružnice ležící v rovině kolmé na osu vodiče a se středy ležícími v ose vodiče. Magnetická indukce má směr tečny k těmto indukčním čarám, její orientaci lze určit pomocí pravidla pravé ruky (viz např. pokus Vzájemné působení vodičů s proudem).

  Okolo jednotlivých vodičů kruhového závitu se vytvoří kružnice zobrazující magnetické indukční čáry podobně jako okolo přímého vodiče (viz experiment Magnetické pole přímého vodiče s proudem).

 • Pomůcky

  • zdroj stejnosměrného proudu přibližně 20 A
  • elektrické vodiče
  • kruhový závit nejlépe procházející průhlednou podložkou
  • železné piliny
  • bílý podkladový papír

  Pomůcky
 • Postup

  Zapojíme a připravíme zdroj proudu, na podložku vodiče nasypeme malé množství železných pilin. Vodič připojíme ke zdroji. Po zapnutí zdroje na podložku poklepeme, aby se piliny mohly překonfigurovat podle magnetického pole vodiče. Ihned poté zdroj vypneme.

  Vzhledem k vysokům proudům v obvodu je vhodné vodiče zapojovat dvojitě, tzn. vždy dva vodiče paralelně.

  Uspořádání experimentu
 • Vzorový výsledek

  Vzorový výsledek ukazuje video níže.

  Detail výsledku je možné vidět na fotografii.

  Výsledek
Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: vyžaduje specifické pomůcky
Čas přípravy pokusu: 3–10 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu