Přeměna kinetické energie na vnitřní energii: Úder palicí

Pokus číslo: 1585

 • Cíl pokusu

  Přesvědčíme se, že při úderu palice do podložky se podložka zahřívá.

 • Teorie

  Při dopadu palice na podložku se část její kinetické energie využije na konání práce při nepružné deformaci podložky a část se přemění na vnitřní energii palice a podložky. Tento nárůst vnitřní energie se projeví lokálním zvýšením teploty obou předmětů.

 • Pomůcky (obr. 1)

  Termovizní kamera, polystyrenová destička (byl použit tácek, na kterém se prodávají balené sýry), gumová palice.

  Obr. 1: Pomůcky
 • Postup

  Udeříme palicí do polystyrenové destičky a místo úderu sledujeme termovizní kamerou. Teplota se v místě dopadu lokálně zvýší řádově o jednotky °C.

 • Vzorový výsledek

  Úspěšné provedení pokusu ilustruje video níže.

  Při přípravě tohoto videa byla použita termovizní kamera FLIR i7. Teplotní rozsah škály barev byl zvolen v intervalu 22 °C až 34 °C, emisivita ε = 0,95.

 • Technické poznámky

  • Pokus lze provést i s obyčejným kladivem, pak je ale část tepla odvedena jeho kovovým tělem a zvýšení teploty není tak výrazné.

  • Nedoporučujeme používat namísto polystyrenové destičky kov – efekt změny teploty, způsobený dopadem palice, by okamžitě zanikl rozvedením tepla z místa dopadu do jeho okolí.

 • Metodické poznámky

  • Je důležité, aby si žáci uvědomili, že při experimentu se samozřejmě nezahřívá pouze podložka, ale také samotná palice – to můžeme pomocí termovizní kamery samozřejmě také ukázat.

  • Experiment můžeme propojit s konceptem tepelné vodivosti. Žákům lze položit otázku, proč by tentýž experiment neukázal nic průkazného, pokud bychom místo polystyrenové destičky použili destičku kovovou. V takovém případě by bylo lokální zvýšení teploty v místě dopadu okamžitě minimalizováno rozvedením tepla do okolí. Tepelnou vodivostí se detailněji zabývají experimenty Tepelná vodivost plastu a kovu I.Tepelná vodivost plastu a kovu II.

 • Podobný experiment

  Namísto kinetické energie palice lze využít energie volného pádu závaží — viz experiment Přeměna kinetické energie na vnitřní energii: Pád závaží.

 • Odkaz na související úlohu

  Přeměnu kinetické energie na energii vnitřní matematicky detailně popisuje úloha Ohřátí kuličky při nárazu do dřevěného terče.

 • Základy práce s termovizní kamerou - odkaz na PDF

  Tento experiment využívá termografické měření. Dokument Experimentujeme s termovizní kamerou shrnuje teorii termografie a základní doporučení a postupy, které mohou napomoci k přesnějším a nezkresleným výsledkům měření.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: vyžaduje specifické pomůcky
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na
středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální
fakulta UK, Praha.
×Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
En translation