Proudění vody v rychlovarné konvici

Pokus číslo: 1894

 • Cíl pokusu

  Pomocí termovizní kamery budeme vizualizovat proudění vody v rychlovarné konvici.

 • Teorie

  Proudění v tekutinách, tedy kapalinách i plynech, vzniká jako důsledek rozdílných hustot, které mají části tekutiny o různé teplotě. Obvykle platí, že s rostoucí teplotou klesá vlivem objemové teplotní roztažnosti hustota tekutiny (výjimku představuje například tzv. anomálie vody v teplotním intervalu 0 °C až 4 °C) – tekutina o vyšší teplotě pak stoupá v tíhovém poli vzhůru.

 • Pomůcky

  Termovizní kamera, rychlovarná konvice.

 • Postup

  Během experimentu sledujeme pomocí termovizní kamery rychlovarnou konvici, ve které se ohřívá voda, a to ideálně ze dvou pohledů – seshora a z boku.

 • Vzorový výsledek

  Zatímco pohled seshora umožňuje při otevřeném víku konvice sledovat na hladině výrony prohřáté vody stoupající od topné spirály, boční pohled ukazuje, že ačkoliv je tato spirála umístěna u dna, nejrychleji se vlivem proudění prohřívají stěny konvice v její horní části. Ohřátá voda stoupá středem konvice od spirály k hladině, zde je „zahnána“ ke stěnám, chladne a podél stěn klesá zpět ke dnu. Zdařilé provedení experimentu zachycuje video níže.

  Při přípravě tohoto videa byla použita termovizní kamera FLIR i7. Teplotní rozsah škály barev byl zvolen v intervalu 25 °C až 62 °C, emisivita ε = 0,95.

 • Technické poznámky

  Při snímání vodní hladiny seshora se k ní s termovizní kamerou nepřibližujeme na méně než 20 cm, abychom se vyhnuli kondenzaci vody na čipu kamery a jeho následnému zamlžení a zvlhnutí.

 • Metodické poznámky

  • Pro názornost je výhodné použít konvici, ve které spirála není skryta pod kovovým dnem, ale je fyzicky viditelná – studenti jasně vidí, že ačkoliv je ohřev realizován u dna konvice, nejvyšší teplotu naměří v její horní části.

  • Je vhodné studenty upozornit na to, že při pohledu shora snímáme termovizní kamerou pouze teplotu hladiny kapaliny, nemáme žádnou informaci o tom, jaké teplotní poměry panují pod ní; tuto informaci dává až boční pohled. I v tomto případě je ale nutné brát v potaz, že není měřena přímo teplota vody, ale pouze teplota stěn konvice.

 • Základy práce s termovizní kamerou - odkaz na PDF

  Tento experiment využívá termografické měření. Dokument Experimentujeme s termovizní kamerou shrnuje teorii termografie a základní doporučení a postupy, které mohou napomoci k přesnějším a nezkresleným výsledkům měření.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: vyžaduje specifické pomůcky
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na
středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální
fakulta UK, Praha.
×Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.
En translation